domingo, 22 de abril de 2012

Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca, els propers dies 26 i 27 d'Abril de 2012, una trobada científica interdisciplinar que té com a tema de debat el tractament del debat sobre la misogínia a la literatura, com a reflex de l’estat de la qüestió a cada societat. La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors del 2008 ençà: en primer lloc, la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les literatures nacionals; segonament, l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a la literatura catalana medieval; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  

Formen el grup: X. Beltran, S. Carbonell, R.-J. Montañés, Á. Narro, C. Padilla, J. Pérez Asensio, L. Pomer, J. Redondo, S. Sancho, S. Santafé, J.L. Teodoro i R. Torné, tots ells titulats en Filologia Clàssica.


PROGRAMA

Dijous 26 d’Abril

Sessió del matí.
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (València).

10 h. Obertura de la trobada. Primera ponènciaProfessora Juana Torres Prieto (Universidad de Cantabria): “Misoginia en la literatura patrística: hacia una sistematización tipológica del ideal femenino”.
11 h. Col·loqui.
11 h. 30’. Pausa-cafè.
12 h. Segona ponènciaProfessora Rosanna Cantavella (Universitat de València): “El debat sobre les dones al Facetus llatí i al Facet català”.
13 h. Col·loqui.
13 h. 30’. Comunicacions 1-2:
· Josep Teodoro (GIRLC, Universitat de València): “Les femmes illustres ou Harangues Héroïques de Scudéry (1642). Noves heroïnes per a nous temps”.
· Jordi Redondo (GIRLC, Universitat de València), “Observacions sobre les fonts de l’Espill de Jaume Roig”.
14 h. 30’. Col·loqui.

Sessió de vesprada.
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

16 h. Comunicacions 3-5:
· Núria Gómez Llauger (Universitat de Barcelona): “El cant de la Sibylla Lugdunensis dins el Zelus Christi contra iudaeos, sarracenos et infideles de Pedro de la Cavalleria”.
· Sergi Grau (Universitat de Barcelona), “Els filòsofs i les dones a la biografia grega antiga”.
· Roser Homar (Universitat de Barcelona), “El ‘Banquet’ d’Aquil·les Taci: la tradició dels agones entre la pederàstia i l’amor conjugal”.
17 h. 30’. Col·loqui.
18 h. Pausa-cafè.
18 h. 15’. Comunicacions 6-8:
· Montserrat Reig Calpe (Universitat de Barcelona): "La figura de Pandora a Calderón i Goethe".
· Luis Pomer Monferrer (GIRLC, Universitat de València): “Les Amazones com a model d’inversió social”.
· Ángel Narro (GIRLC, Universitat de València): “Pensamiento, misoginia y religión en los Hechos de Jántipa, Políxena y Rebeca”.
19 h. 45’. Col·loqui.Divendres, 27 d’Abril

Sessió del matí
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (València)

10 h. Tercera ponènciaProfessora Marta Haro Cortés (Universitat de València): “Non ha peor mal que la muger: agresión y maltrato femeninos en  Literatura Medieval”.
11 h. Col·loqui.
11 h 30’. Pausa-cafè.
12 h. Quarta ponència. Professora Llúcia Martín i Pascual (Universitat d’Alacant): “Dones il·lustres i sàvies: dones amb qualitats masculines?”
13 h. Col·loqui.
13 h. 30’. Comunicacions 9-10:
· Carles Padilla (GIRLC, Universitat de València): títol per determinar
· Ramon Torné (GIRLC, Universitat Oberta de Catalunya), “Interpretacions del Iambe de les dones de Semònides d’Amorgos”.
14 h. 30'. Col·loqui.

Sessió de vesprada
Saló de Graus ‘Enric Valor’
primer pis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

16 h. Cinquena ponència. Professora Carmen Morenilla Talens (Universitat de València): “La filoginia en la misoginia: de la Helena de Eurípides a la Elena casta de P.J. Martello".
17 h. Col·loqui.
17 h. 30’. Pausa-cafè.
18 h. Comunicacions 11-14 :
· Rubén-Josep Montanyés (GIRLC, Universitat Jaume I de Castelló): “Valors femenins positius i negatius a la cançó demòtica grega”.
· César Martínez (Universitat de València), “Misogínia i ascetisme entre els jueus: caràcter i projecció de la secta essènia”.
· Jordi Pérez Asensio (Universitat de València) "Misogàmia còmica".
19 h. 30'. Col·loqui.
20 h. Cloenda.

No hay comentarios: