miércoles, 23 de abril de 2008

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2008

23.04.2008. ORDE de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2008/4864] (pdf 1.991KB)