martes, 15 de abril de 2008

OFERTA DE OCUPACIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO

15.04.2008. DECRET 45/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, de la Generalitat, per a l'any 2008. [2008/4463] (pdf 189KB)