domingo, 22 de abril de 2012

Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca, els propers dies 26 i 27 d'Abril de 2012, una trobada científica interdisciplinar que té com a tema de debat el tractament del debat sobre la misogínia a la literatura, com a reflex de l’estat de la qüestió a cada societat. La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors del 2008 ençà: en primer lloc, la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les literatures nacionals; segonament, l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a la literatura catalana medieval; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  

Formen el grup: X. Beltran, S. Carbonell, R.-J. Montañés, Á. Narro, C. Padilla, J. Pérez Asensio, L. Pomer, J. Redondo, S. Sancho, S. Santafé, J.L. Teodoro i R. Torné, tots ells titulats en Filologia Clàssica.


PROGRAMA

Dijous 26 d’Abril

Sessió del matí.
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (València).

10 h. Obertura de la trobada. Primera ponènciaProfessora Juana Torres Prieto (Universidad de Cantabria): “Misoginia en la literatura patrística: hacia una sistematización tipológica del ideal femenino”.
11 h. Col·loqui.
11 h. 30’. Pausa-cafè.
12 h. Segona ponènciaProfessora Rosanna Cantavella (Universitat de València): “El debat sobre les dones al Facetus llatí i al Facet català”.
13 h. Col·loqui.
13 h. 30’. Comunicacions 1-2:
· Josep Teodoro (GIRLC, Universitat de València): “Les femmes illustres ou Harangues Héroïques de Scudéry (1642). Noves heroïnes per a nous temps”.
· Jordi Redondo (GIRLC, Universitat de València), “Observacions sobre les fonts de l’Espill de Jaume Roig”.
14 h. 30’. Col·loqui.

Sessió de vesprada.
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

16 h. Comunicacions 3-5:
· Núria Gómez Llauger (Universitat de Barcelona): “El cant de la Sibylla Lugdunensis dins el Zelus Christi contra iudaeos, sarracenos et infideles de Pedro de la Cavalleria”.
· Sergi Grau (Universitat de Barcelona), “Els filòsofs i les dones a la biografia grega antiga”.
· Roser Homar (Universitat de Barcelona), “El ‘Banquet’ d’Aquil·les Taci: la tradició dels agones entre la pederàstia i l’amor conjugal”.
17 h. 30’. Col·loqui.
18 h. Pausa-cafè.
18 h. 15’. Comunicacions 6-8:
· Montserrat Reig Calpe (Universitat de Barcelona): "La figura de Pandora a Calderón i Goethe".
· Luis Pomer Monferrer (GIRLC, Universitat de València): “Les Amazones com a model d’inversió social”.
· Ángel Narro (GIRLC, Universitat de València): “Pensamiento, misoginia y religión en los Hechos de Jántipa, Políxena y Rebeca”.
19 h. 45’. Col·loqui.Divendres, 27 d’Abril

Sessió del matí
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (València)

10 h. Tercera ponènciaProfessora Marta Haro Cortés (Universitat de València): “Non ha peor mal que la muger: agresión y maltrato femeninos en  Literatura Medieval”.
11 h. Col·loqui.
11 h 30’. Pausa-cafè.
12 h. Quarta ponència. Professora Llúcia Martín i Pascual (Universitat d’Alacant): “Dones il·lustres i sàvies: dones amb qualitats masculines?”
13 h. Col·loqui.
13 h. 30’. Comunicacions 9-10:
· Carles Padilla (GIRLC, Universitat de València): títol per determinar
· Ramon Torné (GIRLC, Universitat Oberta de Catalunya), “Interpretacions del Iambe de les dones de Semònides d’Amorgos”.
14 h. 30'. Col·loqui.

Sessió de vesprada
Saló de Graus ‘Enric Valor’
primer pis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

16 h. Cinquena ponència. Professora Carmen Morenilla Talens (Universitat de València): “La filoginia en la misoginia: de la Helena de Eurípides a la Elena casta de P.J. Martello".
17 h. Col·loqui.
17 h. 30’. Pausa-cafè.
18 h. Comunicacions 11-14 :
· Rubén-Josep Montanyés (GIRLC, Universitat Jaume I de Castelló): “Valors femenins positius i negatius a la cançó demòtica grega”.
· César Martínez (Universitat de València), “Misogínia i ascetisme entre els jueus: caràcter i projecció de la secta essènia”.
· Jordi Pérez Asensio (Universitat de València) "Misogàmia còmica".
19 h. 30'. Col·loqui.
20 h. Cloenda.

Ganadores del III Certamen Caesarianum


Ayer, sábado 21 de abril de 2012, se celebró en el IES Jordi de Sant Jordi de Valencia el III CERTAMEN CAESARIANUM de traducción, organizado por el Collegium Sapere Aude

Un total de 24 alumnos de 14 centros de toda la Comunidad Valenciana participaron en el certamen, que se dividía en dos partes: un primer examen de César de unas 50 palabras en 50 minutos y, a continuación, los diez mejores alumnos, tradujeron un segundo texto de 100 palabras en una hora. Las ganadoras del III Certamen Caesariano han sido las siguientes: 

1º Premio: Rocío Giménez Zálvez, del IES Nº 1 de Requena  (Diploma y 100 €)
2º Premio: Marta Villán Gómez, del IES Josep de Ribera de Xàtiva (Diploma y 50 €)
3º y 4º Premio (ex aequo): Sonia Rodríguez, del IES El Grao de Valencia y Myriam Perpiñá Rodrigo,  del IES Vilamarxant (Diploma y 30 €)


Los diez finalistas con el Collegium Sapere Aude

Las cuatro ganadorasEl Collegium Sapere Aude, formado por los profesores Esteban Bérchez (IES La Morería de Mislata), Xavi Mata (IES Almenara de Castellón), Xurxo Regueira (IES Jordi de Sant Jordi de Valencia) y Jorge Tárrega (IES El Grao de Valencia), ha agradecido a todos los centros su participación, ha dado la enhorabuena a los alumnos que han realizado la prueba y ha felicitado a sus profesores. Han expresado, asimismo, su satisfacción por el alto nivel que han demostrado los estudiantes en sus traducciones.

Incluimos, a continuación, los textos de la prueba y los criterios de corrección: 

1ª PARTE

Vercingetorix, ubi de Caesaris adventu cognovit, oppugnatione desistit atque obviam Caesari proficiscitur. Ille oppidum Biturigum positum in via Noviodunum oppugnare instituerat. Cum legati ad eum venissent oratum ut sibi ignosceret suaeque vitae consuleret, ut celeritate reliquas res conficeret, qua pleraque erat consecutus, arma conferri, equos produci, obsides dari iubet.

(De Bello Gallico, VII 12, 1-3)TEXTO

PUNTUACIÓN DETALLADA

0’5•
ubi de Caesaris adventu cognovit
-          Vbi temporal: 0’2•
-          De Caesaris adventu: 0’2•
-          Cognovit: 0’1•
0’75•
Vercingetorix (...) oppugnatione desistit atque obviam Caesari proficiscitur.
-          oppugnatione desistit: 0’25•
-          obviam Caesari (proficiscitur): 0’3•
-          proficiscitur bien traducido en presente deponente: 0’2•
0’75•
Ille oppidum Biturigum positum in via Noviodunum oppugnare instituerat
-          Ille oppidum Biturigum Noviodunum (sin juntar ille con oppidum): 0’25•
-          positum in via: 0’25•
-          instituerat bien traducido: 0’25•
2•
Quo ex oppido cum legati ad eum venissent oratum
-          Quo falso relativo: 0’25•
-          Quo con ex oppido 0’5•
-          Cum Hist.: 0’5
-          Oratum supino: 0’75
1’5•
ut sibi ignosceret suaeque vitae consuleret
-          Vt completivo “que”: 0’5•
-          Sibi ignosceret 0’5•
-          Suae vitae consuleret 0’5
1’5•
ut celeritate reliquas res conficeret
-          Vt final “para que”: 0’75•
-          Resto: 0’75•
1’5•
qua pleraque erat consecutus
-          Qua CC: 0’5•
-          pleraque 0’5•
-          erat consecutus 0’5
1’5•
arma conferri, equos produci, obsides dari iubet
Or. inf. no concert.
-          arma conferri: 0’5•
-          equos produci: 0’5•
-          obsides dari: 0’5


2ª PARTE

De media nocte missus equitatus novissimum agmen consequitur. Magnus numerus capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discedunt. Postero die Vercingetorix concilio convocato id bellum se suscepisse non suarum necessitatum, sed communis libertatis causa demonstrat, et quoniam sit fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte sua Romanis satisfacere seu vivum tradere velint. Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati. Iubet arma tradi, principes produci. Ipse in munitione pro castris consedit. Eo duces producuntur; Vercingetorix deditur, arma proiciuntur. Reservatis Aeduis atque Arvernis, si per eos civitates recuperare posset, ex reliquis captivis toti exercitui capita singula praedae nomine distribuit.

(De Bello Gallico, VII 88-89)TEXTO
PUNTUACIÓN DETALLADA
0’5•
De media nocte missus
equitatus novissimum agmen consequitur
- De media nocte: 0’1•
- missus: 0’2•
- equitatus novissimum
agmen consequitur: 0’2•
0’5•
Magnus numerus capitur atque interficitur

0’5•
reliqui ex fuga in civitates discedunt

0’5•
concilio convocato

1’5•
Postero die Vercingetorix (...) id bellum se suscepisse non suarum necessitatum, sed communis libertatis causa demonstrat et (…) ad utramque rem se illis offerre
- Suscepisse inf. no conc.: 0’5•
- Offerre inf. no conc: 0’5•
- non suarum necessitatum
sed communis libertatis causa: 0’5•
1•
quoniam sit Fortunae cedendum
- quoniam causal.: 0’2•
- sit cedendum perifr. pas.: 0’6•
- Fortunae: 0’2•
0’75•
seu morte sua Romanis satisfacere seu vivum tradere velint

0’5•
Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati

1•
Iubet arma tradi, principes produci
Inf. no concert.
arma tradi: 0’5•
principes produci: 0’5•
0’5•
Ipse in munitione pro castris consedit
- ipse: 0’1•
- in munitione: 0’1•
- pro castris: 0’1•
- consedit: 0’2•
0’5•
Eo duces producuntur
- eo: 0’2•
- duces: 0’1•
- producuntur: 0’2•
0’5•
Vercingetorix deditur, arma proiciuntur
- Vercingetorix deditur: 0’25•
- arma proiciuntur: 0’25•
0’5•
Reservatis Aeduis atque Arvernis

0’5•
si per eos civitates recuperare posset
- si posset: 0’25•
- per eos civitates
recuperare inf. concert: 0’25•
0’75•
ex reliquis captivis toti exercitui capita singula praedae nomine distribuit
- ex reliquis captivis: 0’1•
- toti exercitui dativo: 0’2•
- capita singula: 0’1•
- nomine: 0’15•
- distribuit: 0’2•

viernes, 20 de abril de 2012

XVI LUDI SAGUNTINI

La próxima semana, entre el 23 y el 27 de abril, tendrá lugar la XVI edición del Festival de Teatro Grecolatino de Prósopon Sagunt, que se celebra en el teatro romano de dicha localidad. 

A esta edición de 2012 asistirán más de 9.000 alumnos procedentes de alrededor de 200 centros, no sólo de la Comunidad Valenciana, sino también de Cuenca, Teruel, Tarragona y Valladolid. 

Además, los centros asistentes pueden participar en los talleres, organizados por la asociación Ludere et Discere, en los que se trabajará distintos aspectos de nuestra tradición romana como los mosaicos, la cosmética o la ciencia. 

Tal y como explica Prósopon en su página web (www.culturaclasica.net/teatro), el repertorio de este año es uno de los más completos que se ha ofrecido en 16 años de celebración del festival: 


 • Dos obras nuevas, que son Ayax de Sófocles y Ranas de Aristófanes.
 • Un Grupo nuevo, el Séneca Teatro de Alicante que las representa.
 • Otras cuatro tragedias de la categoría de Troyanas,  Edipo Rey,  Antígona Electra, que con razón se han presentado ya en Sagunto seis las dos  primeras, siete veces la tercera y tres la cuarta.
 • Otras dos comedias griegas como Lisístrata Asambleístas, representadas seis veces.
 • Una comedia latina (la misma del año pasado) que esperamos que esta vez sí sea la de Plauto.
 • Un espectáculo en latín que con la Pompa (este año Suplicatio) cerrará la semana del Teatro.
 • Finalmente, repetimos una clausura en junio para dar ocasión a profesores, familiares y amigos para poder acudir fuera del Festival a una obra de Teatro, en este caso Lisístrata  de Aristófanes.
                                           Medea, Grupo Komos, XV Teatro Grecolatino (2011)


El programa completo del XVI Festival de Teatro Grecolatino es el siguiente: 

DÍA 23 DE ABRIL, LUNES
12.00 horas:
AYAX, de Sófocles; Grupo “Séneca Teatro”, de Alicante
16.30 horas:
RANAS, de Aristófanes, Grupo “Séneca Teatro”, de Alicante
DÍA 24 DE ABRIL, MARTES
12.00 horas:
TROYANAS, de Eurípides; Grupo “Hypnos”, del IES “Francisco de los Ríos” de Fernán Núñez (Córdoba)
16.30 horas:
AULULARIA, de Plauto; Grupo “Hypnos”, del IES “Francisco de los Ríos” de Fernán Núñez (Córdoba)
DÍA 25 DE ABRIL, MIÉRCOLES
10.00 horas:
EDIPO REY, de Sófocles; Grupo “Komos” de Valencia
12.00 horas:
ANTÍGONA, de Sófocles; Grupo “Komos” de Valencia
16.30 horas:
LISÍSTRATA, de Aristófanes;, Grupo de Teatro Clásico de la Universidad de Alicante
DÍA 26 DE ABRIL, JUEVES
12.00 horas:
ELECTRA, de Sófocles; Grupo “Selene” del IES “Carlos III” de Madrid
16.30 horas:
ASAMBLEÍSTAS, de Aristófanes; Grupo “Selene” del IES “Carlos III” de Madrid
DÍA 27 DE ABRIL, VIERNES
12.00 horas: POMPA
12.45 horas
MAGICUM; Grupo “Komos”, de Valencia
(Representación en Latín)
DÍA 15 DE JUNIO, VIERNES (Clausura)
19.30 horas
LISÍSTRATA,Aristófanes
Grupo de Teatro Clásico de la Universidad de Alicante
viernes, 13 de abril de 2012

Concurso de traducción de JENOFONTE

La Sección de la SEEC de Valencia y Castellón acaba de recibir, esta misma mañana, la información de un CONCURSO DE TRADUCCIÓN DE GRIEGO de Jenofonte, para alumnos de bachillerato, el plazo de inscripción para el cual finaliza el próximo LUNES 16 DE ABRIL. 

Los interesados en participar deben enviar la hoja de inscripción por correo electrónico a: seecvalc@gmail.com

A continuación publicamos las bases del concurso, formulario de inscripción y texto base, que podéis encontrar también en el siguiente enlace: http://www.estudiosclasicos.org/files/11_12_21_01_02.pdf


viernes, 6 de abril de 2012

¿Por qué es una ventaja ser socio de la SEEC?


 1. 1.Ser socio de la SEEC es contribuir eficazmente —como se ha demostrado en muchas ocasiones— a la difusión de los estudios clásicos y a su mantenimiento dentro del sistema educativo. Un elevado número de socios permitirá que nuestra Sociedad sea más considerada a la hora de hablar con las autoridades y, así, defender sus fines.
 2. 2.  Información de las distintas actividades sobre el Mundo Clásico que se hacen con carácter nacional e internacional (congresos, jornadas, concursos, festivales, exposiciones, etc.).
 3. 3.Posibilidad de participar activamente en las asambleas de la Delegación a la que se pertenezca y, por tanto, posibilidad de sugerir y proponer ideas.
 4. 4.Recepción de la revista Estudios Clásicos, con periodicidad anual, que consta de variados e interesantes apartados (Investigador invitado, Cultura Clásica, Didáctica de las lenguas clásicas, reseñas de libros).
 5. 5.Recepción de la revista Iris, también con una periodicidad anual, concebida como un periódico de la Sociedad con artículos divulgativos e informativos.
 6. 6.Descuentos en las distintas actividades: congresos, jornadas, viajes, etc., válidas para sexenios en Educación Secundaria.
 7. 7.Entrada gratuita con el carnet de socio en muchos museos nacionales e internacionales (griegos e italianos entre otros).
 8. 8.Descuentos en la cuota de inscripción de comunicaciones en los distintos congresosorganizados por la SEEC.
 9. 9.Descuentos en las actividades organizadas por las entidades colaboradoras: 
  1. Centro G. LeopardiScuola di lingua e cultura italiana: 20% de descuento
   C/ Micer Mascó, 6, 2ª  -  E-46010 VALENCIA
   Tlf. 963 621 711 - Fax 963 624 873
   segreteria@centroleopardi.es
   http://www.centroleopardi.es
  2. Centro alemán (Goethe Institut): 20% de descuento
   Avd. María Cristina, 3  -  E-46001 VALENCIA
   Tlf. 963 511 702
   info@centroaleman.com
   http://www.centroaleman.com
  3. Librerías Tirant Lo Blanch: 5% de descuento
   C/ Artes Gráficas, 14  -  E-46010 VALENCIA
   C/ Ramón Llull 31,  -  E-46021 VALENCIA
   C/ Grabador Esteve, 5  -  E-46004 VALENCIA
   http://www.tirant.com
  4. Librería Viridiana5% de descuento
   C/ Artes Gráficas, 38  -  E-46010 VALENCIA
   viridiana@ono.com
   http://www.libreriaviridiana.com

  10.Asesoramiento en los distintos problemas que puedan surgir en todo lo relacionado con el mundo clásico (secundaria, universidad, oposiciones…).