jueves, 27 de diciembre de 2012

IV OLIMPÍADA DE CLÀSSIQUES 2013OBJECTIUS

L'objectiu fonamental és estimular l'estudi de les llengües clàssiques i la seua cultura entre els jóvens, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'ensenyança Secundària i la Universitat.

PARTICIPANTS

Podran participar en l'Olimpíada de Clàssiques 2013 tots els alumnes de centres d'ensenyança de la Comunitat Valenciana matriculats durant el curs 2012-2013 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual.

COMISSIÓ ORGANITZADORA de la Universitat de València

·         Mª José Lorente Carchano. Delegada d'Incorporació a la Universitat.
·    Carles Padilla Carmona. Degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
·     Concha Ferragut Domínguez. Professora del Departament de Filologia Clàssica. Coordinadora de l'Olimpíada de Clàssiques 2013.
·  Jordi Sanchis Lopis. Professor del Departament de Filologia Clàssica. Coordinador de l'Olimpíada de Clàssiques 2013.
·        Domingo Vallejo Sanz. Professor de l'IES La Senda.

INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es realitzaran del 18 de febrer al 15 de març del 2013. Una vegada omplida la fitxa, heu d'enviar per fax (963983200), a la Delegació d'Incorporació a la Universitat, la fitxa de confirmació d'inscripció de cada estudiant, acompanyada del vist i plau del professor de l'assignatura i del director del centre.

CALENDARI D'EXAMEN

L'examen es realitzarà el dissabte 23 de març del 2013 a les 11 hores en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Avg. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València). Els alumnes inscrits seran convocats a les proves sense necessitat comunicació personal posterior. Excepcionalment, es podrà modificar la data i l'hora si les circumstàncies així ho aconsellen; en este cas, els centres seran informats oportunament.

TEMARI

La matèria objecte d'examen inclourà el programa de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat (continguts publicats en el DOCV del 15.07.2008).


TIPUS D'EXAMEN

L'examen tindrà una duració ininterrompuda de 100 minuts i constarà de dos parts:
La primera part constarà de 50 preguntes de resposta breu sobre qüestions de llengua grega i llatina, incloent-se ací algunes preguntes d'etimologia i derivats lèxics.
La segona part constarà de 50 preguntes tipus test sobre la resta de qüestions pertanyents al temari indicat en l'apartat anterior.  Dos errors anul·len un encert. Les preguntes no contestades no es tindran en compte.
Totes les preguntes tindran la mateixa valoració.

COMISSIÓ AVALUADORA de la Universitat de València

·         Pascual de Pablo Martínez. Professor de Grec de Batxillerat.
·         Concha Ferragut Domínguez. Professora de Llatí  (Dpto. Filologia Clàssica).
·         Lluís Pomer Monferrer. Professor de Llatí (Dpto. Filología Clàssica).
·         Jordi Sanchis Llopis. Professor de Grec (Dpto. Filologia Clàssica).

Esta comissió elaborarà i avaluarà la prova, tot i preservant l'anonimat dels exàmens durant el procés, qualificarà els exercicis i determinarà els guanyadors de l'Olimpíada de Clàssiques de València 2013. Quedaran exclosos del procés d'elaboració del qüestionari els membres de la comissió que presenten alumnes al concurs.

PREMIS

La Universitat de València concedirà als sis primers classificats de la III Olimpíada de Clàssiques de València la matrícula gratuïta per al curs 2013-2014 en qualsevol titulació de què oferta.

CALENDARI

·         Inscripció: del 18 de febrer al 15 de març del 2013.
·         Realització de la prova: dissabte 23 de març del 2013, a les 11.00 hores. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València.
·         Publicació de resultats: 27 de març de 2013.
·         Acte d'entrega de premis de l'Olimpíada de Clàssiques de València 2013: la data i hora seran indicades oportunament.


Més informació:

No hay comentarios: